HOĆU KOMENTARE!!! ODE ZELJO - ludaci sa sjevera HOĆU KOMENTARE!!! HOĆU KOMENTARE!!!
11.12.2006.

ODE ZELJO

Zeljo ide sve dublje i dublje. Moram reći da mi je to drago