HOĆU KOMENTARE!!! SARAJEVO - ludaci sa sjevera HOĆU KOMENTARE!!! HOĆU KOMENTARE!!!
14.12.2006.

SARAJEVO

Ove godine željo je savladan dva puta jednom 0:1, a drugi put 3:2 to do kazuje koliko je Sarajevo nadmoćnije ne samo od Želje nego i od ostalih klubova u ligi Bosne i Hercegovine.